BẢNG SO SÁNH CÁC
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ LẤY QUỐC TỊCH & THƯỜNG TRÚ NƯỚC NGOÀI

Tri Tin Oversea Investment tổng hợp, so sánh, phân tích các điểm mạnh, các yêu cầu, thách thức của các chương trình đầu tư lấy quốc tịch, thường trú nước ngoài.

Các vấn đề chi tiết theo từng trường hợp cụ thể của từng gia đình, vui lòng liên hệ với Trí Tín. Chuyên viên tư vấn Trí Tín có thể giúp anh chị giải đáp thắc mắc, thẩm định khả năng thành công của hồ sơ gia đình và đưa ra phương án phù hợp nhất để đạt mục tiêu.

 

Mời anh chị lựa chọn chương trình trong bảng bên dưới để bắt đầu so sánh. 

Tên đầy đủ
Tiêu chí chung
Mục đích chương trình
Loại hình đầu tư
Mức đầu tư thấp nhất
Thời gian đạt mục tiêu
Thời gian tối thiểu duy trì khoản đầu tư
Thời gian cư trú tối thiểu
Thành viên kèm hồ sơ
Số lần cần sang quốc gia để hoàn tất hồ sơ
Quyền lợi
Các quốc gia tự do đi lại
Quyền lợi nổi bật
Quyền làm việc
Giáo dục
Y tế
Quyền lợi về thuế
Quốc gia là thành viên Tổ chức / Hiệp ước
Yêu cầu đương đơn
Tuổi
Trình độ / Kinh nghiệm quản lý
Chứng minh tài sản
Yêu cầu doanh nghiệp ở VN
Yêu cầu ngoại ngữ
Lý lịch an ninh
Sức khỏe
Yêu cầu về hình thức đầu tư
Phương án đầu tư cụ thể
Chứng minh nguồn tiền đầu tư
Visa được cấp
Thời hạn Visa được cấp đầu tiên
Thời điểm gia hạn Visa
Điều kiện gia hạn
Thời gian xin lên quốc tịch (sau khi đã có visa)
Quyền lợi thêm sau khi lên quốc tịch
Quốc tịch
Điều kiện xin lên quốc tịch
Điều kiện duy trì quốc tịch
Cho phép đa quốc tịch

BÀI VIẾT LIÊN QUAN